nedslaget.no


  

Kvamsgjerdet poståpneri
Poståpneriet på Kvamsgjerdet ble drevet i tilknytning til forretningen "Godtkjøp" - en tidlig utgave av det som i dag heter "Post i butikk"

Opprettet som Poståpneri 1.1.1916 og nedlagt 31.10.1961.

I perioden fra 1.5.1909 til 31.12.1915 status som Brevhus (se nedenfor)


Kvamsgjerdet poståpneri
Kvamsgjerdet poståpneri, i Meldalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, i postruten Meldalen - Storaas og Birkaaker - Svorkmo, ble underholdt fra 1.1.1916 i stedet for det tidligere brevhus Kvam.

Poståpneriet Kvamsgjerdet ble lagt ned fra 1.11.1961. Ny postadresse 7390 Meldal.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Handelsbestyrer Ole O. Hoel 1.1.1916 (født 1874)
Ragnhild Helgeton midlertidig 18.7.1944
Harald Engdal 15.9.1944 (født 1920)
Arne Haugen 1.1.1947 (født 1909) Under tj.fri uten lønn i tiden 1.11.1958 - 31.12.1959 med Rasmus Løken som midlertidig styrer.


Kvam brevhus
Kvam brevhus, i Meldalen herred, under Trondhjem postkontor, ble opprettet den 1.5.1909.

Brevhuset Kvam ble lagt ned fra 1.1.1916 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Kvamsgjerdet.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 225.

Brevhusstyrer:
Handelsbestyrer Ole O. Hoel 1.5.1909 (født 1874)


  Kilde:
Maihaugen, De Sandvigske Samlinger
 
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no